การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเททองหล่อพระ

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเททองหล่อพร … Continue reading “การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเททองหล่อพระ”

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเปลี่ยนศาลทุกๆศาล

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเปลี่ยนศาลท … Continue reading “การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเปลี่ยนศาลทุกๆศาล”

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีย้ายศาลทุกๆศาล

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีย้ายศาลทุกๆ … Continue reading “การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีย้ายศาลทุกๆศาล”

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีถอนศาลเก่าทุกๆศาล

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีถอนศาลเก่าท … Continue reading “การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีถอนศาลเก่าทุกๆศาล”

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธียกเสาเอก-เส … Continue reading “การเตรียมการก่อนการประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท”

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคล … Continue reading “การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์”

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ & … Continue reading “การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์”

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน & … Continue reading “การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน”

การเตรียมการก่อนการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่-ศาลตายาย

การเตรียมการก่อนการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ … Continue reading “การเตรียมการก่อนการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่-ศาลตายาย”

การเตรียมการก่อนตั้งศาลพระพรหม

การเตรียมการก่อนตั้งศาลพระพรหม 1.ให้ส่งว … Continue reading “การเตรียมการก่อนตั้งศาลพระพรหม”