ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีพราหมณ์ในประเทศไทย,พิธีพราหมณ์ต่างประเทศ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิ

พิธีปัดเสนียด,ปัดรังควาญที่ดิน,พิธีพลิกแผ่นดิน,พิธีล้างหน้าดิน,พิธีปัดเป่าสิ่งอัปมงคล

พิธีปัดเสนียด,ปัดรังคว