ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้ๆผู้เชี่ยวชาญในพระเวทและพิธีกรรมไปประกอบพิธีให้กับท่าน

ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้ๆผู้เชี่ยวชาญในพระเวทและพิธีกรรมไปประกอบพิธีให้กับท่าน

ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้

รับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพรหม ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่,ศาลตายาย ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ ตัวอย่างพิธีวางศิลาฤกษ์,ลงเสาเข็ม ตัวอย่างพิธียกเสาเอกมงคลปฐมฤกษ์ ตัวอย่างพิธีไหว้ครู ตัวอย่างพิธีบวงสรวงต่างๆ ตัวอย่างพิธีเทวาภิเษก,เบิกเนตรเทวรูป,เจิมองค์เทพ,วัตถุมงคลทุกประเภท

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพรหม
ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่,ศาลตายาย
ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ
ตัวอย่างพิธีวางศิลาฤกษ์,ลงเสาเข็ม
ตัวอย่างพิธียกเสาเอกมงคลปฐมฤกษ์
ตัวอย่างพิธีไหว้ครู
ตัวอย่างพิธีบวงสรวงต่างๆ
ตัวอย่างพิธีเทวาภิเษก,เบิกเนตรเทวรูป,เจิมองค์เทพ,วัตถุมงคลทุกประเภท

gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรวงอนุสาวรีย์,พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม,บวงสรวงศาลพระภูมิ,พิธีบวงสรวงพญานาค,พิธีบวงสรวงรุกขเทวาพลีกรรมตัดต้นไม้ขอที่,พิธีบวงสรวงยกครุฑ,พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,พิธีเปิดกล้องละคร-เปิดกล้องภาพยนต์

คลิกชมgallery-photo-พิ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิ

พราหมณ์พิธีอันดับหนึ่งของไทย ที่มีผู้เชิญไปทำพิธีมากที่สุดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

พราหมณ์ที่ได้รับการไว้

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีพราหมณ์ในประเทศไทย,พิธีพราหมณ์ต่างประเทศ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิ