พิธีปัดเสนียด,ปัดรังควาญที่ดิน,พิธีพลิกแผ่นดิน,พิธีล้างหน้าดิน,พิธีปัดเป่าสิ่งอัปมงคล

พิธีปัดเสนียด,ปัดรังคว

เราจะทราบได้อย่างไร?ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในศาลที่เราตั้งเอาไว้จริง

(โปรดใช้วิจารณญาณในการ

แบบศาลพระพรหมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย

แบบศาลพระพรหมที่ได้รับ

แบบศาลพระพรหม,สีศาลพระพรม,พระภูมิ,ที่นิยมตั้งมากที่สุด

แบบศาลพระพรหม,ศาลโดม,แ