ระวังผู้ทำพิธีแบบไม่รู้จริงตามหลักการในพิธีทางพราหมณ์

ระวังการประกอบพิธีแบบไ