การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงลงเสาเข็ม,พิธีตอกเสาเข็ม

การเตรียมการก่อนพิธีบว

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน,เปิดไซต์งานก่อสร้าง

 การเตรียมการก่อนพิธีบ

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีไหว้ครู,ไหว้ประจำปี

 การเตรียมการก่อนการปร

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีย้ายศาล,ศาลพระพรหม,ศาลพระภูมิ,ศาลตายาย

การเตรียมการก่อนการประ

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธียกเสาเอกมงคลฤกษ์

การเตรียมการก่อนการประ

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีมงคลโกนจุก,พิธีตัดจุก

การเตรียมการก่อนการประ

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีพุทธาภิเษก,ปลุกเสกวัตถุมงคล

การเตรียมการก่อนการประ

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเปลี่ยนศาล,เปลี่ยนศาลพระภูมิ,เปลี่ยนศาลพระพรหม,เปลี่ยนศาลตายาย

 การเตรียมการก่อนการปร