ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีตั้งศาลพระภูมิ

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิมากกว่า 200 พิ … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีตั้งศาลพระภูมิ”

พิธีพราหมณ์ พิธีต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ

พิธีพราหมณ์ พิธีต่างๆ ทั้งในประเทศไทย แล … Continue reading “พิธีพราหมณ์ พิธีต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ”

ปัญหาที่พบบ่อยจากการตั้งศาลแบบผิดๆ

(โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน) คุณจะรู้ได้อ … Continue reading “ปัญหาที่พบบ่อยจากการตั้งศาลแบบผิดๆ”

วิธีการบูชาศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ที่ถูกต้อง

วิธีการบูชาศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ที่ถูกต … Continue reading “วิธีการบูชาศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ที่ถูกต้อง”

การเตรียมการก่อนตั้งศาลรุกขเทวดาและศาลเทพทุกๆองค์

การเตรียมการก่อนตั้งศาลรุกขเทวดาและศาลเท … Continue reading “การเตรียมการก่อนตั้งศาลรุกขเทวดาและศาลเทพทุกๆองค์”

การเตรียมการก่อนตั้งศาลพระพิฆเนศ

การเตรียมการก่อนตั้งศาลพระพิฆเนศ 1.ให้ส่ … Continue reading “การเตรียมการก่อนตั้งศาลพระพิฆเนศ”