การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงพลีกรรมตัดต้นไทร

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงพลีกรรมตัดต้นไทร

– พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้นั้น จะกระทำเมื่อต้องการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมรั้ว หรือในบ้าน หรือตัดต้นไม้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็มีความจำเป็นจะต้องประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาทั้งสิ้น

– ต้นไม้ต่างๆ เช่นต้นโพธิ์-ต้นไทร-ต้นตะเคียน หรือต้นไม้อื่นๆ
– วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดา_ตัดกิ่งไม้_ตัดต้นไม้ต่างๆ ก็เพื่อเป็นการขอขมารุกขเทวดาหรือเทพเทวาองค์ใดองค์หนึ่งที่สิงสถิตย์อาศัยอยู่ณ.ต้นไม้นั้น ไม่ให้ท่านเกิดการไม่พอใจหรือบังเกิดความโกรธา และเป็นการบวงสรวงขอพรให้ท่านได้อวยพรให้สถานที่นั้นๆมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ท่านจะได้อวยพรก่อนที่จะเสด็จออกจากต้นไม้นั้นๆ
– ห้ามตัดห้ามเลื่อยกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่โดยพละการอันปราศจากการทำพิธีขอก่อนตัด เพราะอาจจะมีโทสานุโทษได้ เพราะรุกขเทวดาทั้งหลายก็เป็นเทวดาชั้นที่ยังมีโทสะ ยังมีความพิโรธโกรธเคืองมนุษย์ที่ทำโดยพละการ ไม่มีการทำพิธีและขอขมาใดๆ โทษไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เลื่อยหรือผู้ตัดเพียงอย่างเดียว แต่โทษภัยทั้งหลายยังเกิดขึ้นกับเจ้าของสถานที่นั้นๆด้วย จึงต้องทำการบวงสรวงพลีกรรมขอขมาก่อน

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้
1. ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้ พร้อมกับแนบแผนที่ สถานที่ที่จะตัดทอนกิ่งไม้ต้นไม้
2. เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วพราหมณ์ก็จะได้ดูฤกษ์และเตรียมการพิธี
3. เมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงพลีกรรมพราหมณ์จะเจิมต้นไม้ ประพรหมน้ำเทพมนต์ และใช้ขวานจามรอบๆต้นไม้ให้ก่อนจพทำการตัดหากต้องการตัดต้นไม้ในวันประกอบพิธีเสร็จเลยก็ให้เตรียมคนและอุปกรณ์สำหรับตัด หรือเลื่อย หรือรถขุดเอาไว้ หรือจะตัดในวันถัดๆไปก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 วันเพราะจะมีเทพเทวาหรือรุกขเทวดาที่จรไปจรมาอาจจะเข้ามาอยู่อาศัยที่ต้นไม้นั้นอีก

ติดต่อสอบถามพราหมณ์
พราหมณ์ผู้ชำนาญการพิธี รับประกอบพิธีทั่วไทย
พราหมณ์ ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์

โทร 089-589 3139 080-533 5929

LINE : 0805335929 (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)
LINE : 0895893139 (ติดต่อเรื่องพิธีบวงสรวงทั่วไป)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *