การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้

การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้

– พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้นั้น จะกระทำเมื่อต้องการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมรั้ว หรือในบ้าน หรือตัดต้นไม้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็มีความจำเป็นจะต้องประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาทั้งสิ้น
– ต้นไม้ต่างๆ เช่นต้นโพธิ์-ต้นไทร-ต้นตะเคียน หรือต้นไม้อื่นๆ เมื่อโตจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตรขึ้นไป ก็จะมีรุกขเทวดามาสิงสถิตย์อาศัยอยู่ที่ต้นไม้นั้นๆแล้ว
– วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้ต่างๆ ก็เพื่อเป็นการขอขมารุกขเทวดาหรือเทพเทวาองค์ใดองค์หนึ่งที่สิงสถิตย์อาศัยอยู่ณ.ต้นไม้นั้น ไม่ให้ท่านเกิดการไม่พอใจหรือบังเกิดความโกรธา และเป็นการบวงสรวงขอพรให้ท่านได้อวยพรให้สถานที่นั้นๆมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ท่านจะได้อวยพรก่อนที่จะเสด็จออกจากต้นไม้นั้นๆ
– ห้ามตัดห้ามเลื่อยกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่โดยพละการอันปราศจากการทำพิธีขอก่อนตัด เพราะได้เห็นโทษเห็นภัยกันมามากต่อมากแล้ว เพราะรุกขเทวดาเป็นเทวดาที่ยังมีโทสะ ยังมีความพิโรธโกรธเคืองมนุษย์ที่ทำโดยพละการ ไม่มีการทำพิธีและขอขมาใดๆ โทษไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เลื่อยหรือผู้ตัดเพียงอย่างเดียว แต่โทษภัยทั้งหลายยังเกิดขึ้นกับเจ้าของสถานที่นั้นๆด้วย

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้ พร้อมกับแนบแผนที่ในสถานที่ต้นไม้อยู่ไปให้พราหมณ์ทางเมล์ อีเมล์  phram.net@gmail.com หรือ ทาง LINE ไอดี: 0895893139 หรือทาง เฟสบุ๊ค หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้แล้วส่งกลับไปทางเมล์พร้อมกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในพิธี
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการมัดจำฤกษ์เพื่อจองคิวพราหมณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  หากต้องการตัดต้นไม้ในวันนั้นเลยก็ให้เตรียมคนและอุปกรณ์สำหรับตัด หรือเลื่อย หรือรถขุดเอาไว้ หรือจะตัดในวันถัดๆไปก็ได้ แต่อย่าให้เกิน 15 วันเพราะจะมีเทพเทวาหรือรุกขเทวดาที่จรไปจรมาเข้ามาอยู่อาศัยยังต้นไม้นั้นอีก
5.  พราหมณ์และทีมงานจะเดินทางไปถึงสถานที่ๆต้นไม้อยู่ก่อนการเริ่มประกอบพิธี 1-2 ชั่วโมงเพื่อดูแลความเรียบร้อยก่อนถึงเวลาประกอบพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์แท้ในทุกเรื่องพิธีกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไอดีไลน์ : 0805335929

โทร : 089-5893139

One thought on “การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *