รับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพรหม ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่,ศาลตายาย ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ ตัวอย่างพิธีวางศิลาฤกษ์,ลงเสาเข็ม ตัวอย่างพิธียกเสาเอกมงคลปฐมฤกษ์ ตัวอย่างพิธีไหว้ครู ตัวอย่างพิธีบวงสรวงต่างๆ ตัวอย่างพิธีเทวาภิเษก,เบิกเนตรเทวรูป,เจิมองค์เทพ,วัตถุมงคลทุกประเภท

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพรหม
ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่,ศาลตายาย
ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ
ตัวอย่างพิธีวางศิลาฤกษ์,ลงเสาเข็ม
ตัวอย่างพิธียกเสาเอกมงคลปฐมฤกษ์
ตัวอย่างพิธีไหว้ครู
ตัวอย่างพิธีบวงสรวงต่างๆ
ตัวอย่างพิธีเทวาภิเษก,เบิกเนตรเทวรูป,เจิมองค์เทพ,วัตถุมงคลทุกประเภท

พิธีพลิกผืนดิน ชำระล้างหน้าดิน ปัดเสนียด ปัดรังควาญ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย

พิธีพลิกผืนดินเป็นพิธี

วันดีและฤกษ์ดีในการประกอบพิธีพราหมณ์

วันดีและฤกษ์ดีในการประ

gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรวงอนุสาวรีย์,พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม,บวงสรวงศาลพระภูมิ,พิธีบวงสรวงพญานาค,พิธีบวงสรวงรุกขเทวาพลีกรรมตัดต้นไม้ขอที่,พิธีบวงสรวงยกครุฑ,พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,พิธีเปิดกล้องละคร-เปิดกล้องภาพยนต์

คลิกชมgallery-photo-พิ