ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้ๆผู้เชี่ยวชาญในพระเวทและพิธีกรรมไปประกอบพิธีให้กับท่าน

ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้ๆผู้เชี่ยวชาญในพระเวทและพิธีกรรมไปประกอบพิธีให้กับท่าน

ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้

พิธีปัดเสนียด,ปัดรังควาญที่ดิน,พิธีพลิกแผ่นดิน,พิธีล้างหน้าดิน,พิธีปัดเป่าสิ่งอัปมงคล

พิธีปัดเสนียด,ปัดรังคว

แบบศาลพระพรหม,สีศาลพระพรม,พระภูมิ,ที่นิยมตั้งมากที่สุด

แบบศาลพระพรหม,ศาลโดม,แ