gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรวงอนุสาวรีย์,พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม,บวงสรวงศาลพระภูมิ,พิธีบวงสรวงพญานาค,พิธีบวงสรวงรุกขเทวาพลีกรรมตัดต้นไม้ขอที่,พิธีบวงสรวงยกครุฑ,พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,พิธีเปิดกล้องละคร-เปิดกล้องภาพยนต์

คลิกชมgallery-photo-พิธีบวงสรวง ภาพพิธีบ … Continue reading “gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรวงอนุสาวรีย์,พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม,บวงสรวงศาลพระภูมิ,พิธีบวงสรวงพญานาค,พิธีบวงสรวงรุกขเทวาพลีกรรมตัดต้นไม้ขอที่,พิธีบวงสรวงยกครุฑ,พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,พิธีเปิดกล้องละคร-เปิดกล้องภาพยนต์”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พ … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ”

พราหมณ์พิธีอันดับหนึ่งของไทย ที่มีผู้เชิญไปทำพิธีมากที่สุดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

พราหมณ์ที่ได้รับการไว้วางใจให้ไปประกอบพิ … Continue reading “พราหมณ์พิธีอันดับหนึ่งของไทย ที่มีผู้เชิญไปทำพิธีมากที่สุดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ”

การเลือกพราหมณ์หรืออาจารย์ผู้ทำพิธี

การเลือกพราหมณ์หรืออาจารย์ผู้ไปทำพิธีต่า … Continue reading “การเลือกพราหมณ์หรืออาจารย์ผู้ทำพิธี”

เปิดประวัติไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

เมื่อกล่าวถึงความเชื่อและความศรัทธาซึ่งใ … Continue reading “เปิดประวัติไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์”

พิธีพลิกผืนดิน ชำระล้างหน้าดิน ปัดเสนียด ปัดรังควาญ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย

พิธีพลิกผืนดินเป็นพิธีปัดรังควาญและชำระล … Continue reading “พิธีพลิกผืนดิน ชำระล้างหน้าดิน ปัดเสนียด ปัดรังควาญ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย”

วันดีและฤกษ์ดีในการประกอบพิธีพราหมณ์

วันดีและฤกษ์ดีในการประกอบพิธีพราหมณ์ สอบ … Continue reading “วันดีและฤกษ์ดีในการประกอบพิธีพราหมณ์”

ติดต่อสอบถามเรื่องพิธีพราหมณ์

ติดต่อพราหมณ์เพื่อขอรายละเอียดพิธีต่างๆ … Continue reading “ติดต่อสอบถามเรื่องพิธีพราหมณ์”

GALLERY-PHOTO-พิธียกเสาเอก-ลงเสาเอก-ตั้งเสาเอก

พิธียกเสาเอก-ลงเสาเอก-ตั้งเสาเอก กว่า 2, … Continue reading “GALLERY-PHOTO-พิธียกเสาเอก-ลงเสาเอก-ตั้งเสาเอก”

GALLERY-PHOTO-พิธีตั้งศาลพระภูมิ

คลิกชมGALLERY-PHOTO-พิธีตั้งศาลพระภูมิ เ … Continue reading “GALLERY-PHOTO-พิธีตั้งศาลพระภูมิ”