เปิดประวัติไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

เมื่อกล่าวถึงความเชื่อ