รับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพรหม ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่,ศาลตายาย ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ ตัวอย่างพิธีวางศิลาฤกษ์,ลงเสาเข็ม ตัวอย่างพิธียกเสาเอกมงคลปฐมฤกษ์ ตัวอย่างพิธีไหว้ครู ตัวอย่างพิธีบวงสรวงต่างๆ ตัวอย่างพิธีเทวาภิเษก,เบิกเนตรเทวรูป,เจิมองค์เทพ,วัตถุมงคลทุกประเภท

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพรหม
ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่,ศาลตายาย
ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ
ตัวอย่างพิธีวางศิลาฤกษ์,ลงเสาเข็ม
ตัวอย่างพิธียกเสาเอกมงคลปฐมฤกษ์
ตัวอย่างพิธีไหว้ครู
ตัวอย่างพิธีบวงสรวงต่างๆ
ตัวอย่างพิธีเทวาภิเษก,เบิกเนตรเทวรูป,เจิมองค์เทพ,วัตถุมงคลทุกประเภท