ทำไมต้องเลือกพราหมณ์ผู้ชำนาญพิธี

ทำไมต้องให้พราหมณ์ชำนาญพิธีกรรมไปประกอบพิธี

ทำความเข้าใจคำว่าพราหมณ์


คำว่า “พราหมณ์’ หรือพราหมณ์แท้ๆ
คนทั่วไปในสมัยนี้แยกไม่ออกระหว่าง พราหมณ์แท้ๆ,โหรบัณฑิต,หมอพื้นบ้าน,และพวกร่างทรง
คือเมื่อได้ค้นหาผู้ทำพิธีบนเว็บไซต์หรือโซเชียล พอเจอคนนุ่งขาวห่มขาวรับทำพิธีต่างๆก็แยกไม่ออกเหมาเอาว่าเป็นพราหมณ์หมด อันที่จริงพวกนั้นไม่ใช่พราหมณ์แท้ เพราะคำว่า “พราหมณ์แท้”ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.
๑. เป็นอุภโตสุชาต – คือเป็นผู้สืบสายโลหิตตระกูลพราหมณ์ สืบสันดานพราหมณ์มาอย่างน้อย ๗ ชั่วบรรพบุรุษ
๒. ผ่านการประกอบพิธีอุปนยนสังสการ – คือการบวชเป็นพราหมณ์กับพราหมณ์อาวุโสและพิธีคล้องสายธุรำ(สายยัญโยปวีช)มาอย่างสมบูรณ์
๓. ต้องเป็นผู้ชำนาญในพระเวททั้ง๔ และมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ เพื่อสื่อให้ถึงเทพเจ้าและทวยเทพเทวาทั้งหลายได้สดับในมนตรานั้นแล้วจักเชื่อถือและอนุเคราะห์ต่อพิธีกรรมนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ
ทั้งนี้ยังมีคุณสมบัติและข้อปฏิบัติของพราหมณ์แท้อีกมากมายหลายประการที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
ฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยบคายถี่ถ้วนก่อนที่จะเชิญผู้ไปประกอบพิธีมงคลใดๆอันเป็นส่วนของพิธีกรรมทางพราหมณ์ทั้งหลาย


ตัวอย่างงานพิธีกรรมต่างๆทางพราหมณ์ทุกพิธี

พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน
พิธีลงเสาเอก – เสาโท
พิธีลงเสาเข็ม
พิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีตั้งศาลพระพรหม
พิธีตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลเจ้าที่ ตายาย
พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ
พิธีตั้งศาลองค์เทพต่างๆ
พิธีพุทธาภิเษก – เทวาภิเษก
พิธีเททองหล่อพระ
พิธีเปิดกล้องละคร
พิธีสรวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ต่างๆ
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พิธีบวงสรวงเทพเทวดาต่างๆ พิธีบวงสรวงไหว้ครู งานไหว้ครูทุกสายงานอาชีพ
พิธีบวงสรวงรุกขเทวดา ตัดต้นไม้,กิ่งไม้ขอที่
พิธีบวงสรวงเปิดบริษัท
พิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน
พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่
บวงสรวงประจำปี ทำบุญประจำปีในสถานที่ต่างๆ
พิธีโกนผมไฟ
พิธีตัดจุก,โกนจุก
พิธีบวงสรวงไหว้ครูแพทย์แผนไทย
พิธีสืบชะตา
 


ในการเลือกผู้ประกอบพิธีกรรม

เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ประกาศทำพิธีจำนวนมากมายเต็มโลกโซเชียล โดยเฉพาะบนเฟสบุ๊ค จึงควรระวัง (ของปลอม) การเชิญผู้ที่จะไปทำพิธีให้ท่านเพราะหากเชิญผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในด้านพระเวท และพิธีการในเรื่องการประกอบพิธี เพราะบุคคลบางจำพวกนี้แค่ไปซื้อหนังสือทำพิธีที่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไป ซึ่งในหนังสือเขียนขั้นตอนพิธีกรรมมาแบบงูๆปลาๆผิดๆถูกๆ บทสวดไม่ถูกต้องตามหลักพระเวท แล้วก็ไปซื้อชุดครุยของนาคมาใส่ ขมวดมวยผมไว้ตรงท้ายทอยให้ดูคล้ายกับพราหมณ์บ้าง ไว้ผมสั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้วประกาศทำพิธีตามอินเตอร์เน็ต ตามเฟสบุ๊คซึ่งใครๆก็ทำขึ้นมาได้ เท่าที่ได้เห็นมาเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นพราหมณ์บวช 90% บ้างก็อาศัยอยู่ในทีมรับจัดเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ออแกไนซ์บางทีมก็คนในทีมงานมาแต่งพราหมณ์เพราะต้องการเซฟค่าใช้จ่ายจากงานที่รับเหมามา แต่ออแกไนซ์บางทีมก็มีคุณธรรมจึงติดต่อพราหมณ์จริงๆไปทำพิธี ให้กับทางผู้ว่าจ้าง ร้านขายศาลพระภูมิบางร้านก็ให้ทีมงานในร้านหรือบุคคลในครอบครัวตั้งตัวเป็นพราหมณ์ทำพิธีตั้งศาลกันเองซึ่งพวกคนเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ด้านพระเวทและสืบทอดวิชชาพร้อมทั้งพิธีการแบบถูกต้องอันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ และไม่ได้สืบทอดตำรามาจากบรรพบุรุษพราหมณ์ และที่สำคัญไม่ได้บวชเป็นพราหมณ์จากเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์  อนึ่ง ! เมื่อท่านเชิญผู้ทำพิธีที่รู้ไม่จริงและไม่แตกฉานในด้านพิธีกรรม หลังจากที่บุคคลเหล่านี้ได้ไปประกอบพิธีให้ท่านแล้ว พวกภูตผี ปีศาจ สัมภเวสี และวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายจะมารับเครื่องเซ่นบวงสรวงแทนเทวดาทั้งหลาย เพราะเขาไม่ได้สวดด้วยบทโองการพระเวทของสายพราหมณ์ ไม่ได้ทำตามหลักพิธีการของพราหมณ์ จึงมีพวก ภูตผี ปีศาจ สัมภเวสี และวิญญาณเหล่านั้นหลังจากกินเครื่องเซ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อาจจะขึ้นสิงสถิตย์อยู่บนศาล หรือเคหะสถานบ้านช่องที่ได้มีการตั้งศาล เช่นศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ตามเสาเอก เสาเข็ม หรือในพิธีกรรมต่างๆ พวกสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะเข้ามาสถิตย์อยู่แทนองค์เทพเทวดา แทนองค์พระพรหม แทนองค์พระภูมิ,พระชัยมงคล แทนเจ้าที่ตายายและพวกนั้นจะสิงสถิตย์อยู่ในสถานที่ตามบ้านช่องของท่านไม่ยอมหนีไปไหนเพราะเจ้าบ้านหรือเจ้าของที่ได้ถวายเครื่องเซ่นอยู่ จึงจะบังเกิดแต่โทสานุโทษขึ้นนานับประการและอาจหาความเจริญมิได้ เมื่อรู้สึกไม่ดีและไม่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จึงได้เที่ยวหาเชิญพราหมณ์จริงๆผู้เชี่ยวชาญในสรรพวิชชาและพิธีการทางพราหมณ์ไปทำพิธีให้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเห็นตัวอย่างมากมาย หลังจากนั้นจึงค่อยดีขึ้นตามลำดับ ฉะนั้นก่อนการเริ่มประกอบพิธีใดๆขอให้ท่านพิจารณาให้ดีก่อนจะเชิญผู้ไปประกอบพิธีให้กับท่าน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดโทษและอัปมงคลทั้งหลายขึ้นในเคหะสถาน,อาคาร,บ้านช่อง, สำนักงาน,โรงงาน,หรือบริษัทของท่านซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านต้องประกอบกิจและอยู่อาศัยไปตลอดชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลาน ฉะนั้นในการประกอบพิธีพราหมณ์ จึงจำเป็นต้องจัดให้เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามแบบโบราณพิธี ไม่จัดแบบมักง่าย นอกนั้นต้องมีเจ้าพนักงานเป่าสังข์ ลั่นฆ้อง ไกวบัณเฑาะว์ ให้ถูกต้องเพราะเป็นการต้อนรับเทพเทวาและเทวดาทั้งหลาย ต้อนรับพระพรหม พระภูมิเจ้าที่และเทพองค์นั้นๆตามที่จะเชิญมา การประกอบพิธีไม่ใช่แค่การซื้อของมาแล้วเอาจานใส่ๆ วางๆแล้วจุดธูปสวดงูๆปลาๆทำพิธีแบบมักง่ายแบบนี้เขาเรียกตั้งให้ผี เรียกภูตผีปีศาจ เซ่นสรวงผี เชิญผีให้มาอยู่ ไม่ใช่การตั้งบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดา มิใช่เป็นการอัญเชิญพระพรหม มิใช่การอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ ผู้ต้องการจะตั้งศาลส่วนมากเที่ยวโทรเช็คราคาเพื่อต้องการได้หมอทำพิธีราคา ถูกสุด เช็คไปมาได้ของปลอมของเทียมทำพิธีแบบเทียมๆหรือหมอที่ทำพิธีราคาถูกที่สุด จึงตัดจึงสินใจเชิญมาทำพิธีให้ อุตส่าห์สร้างบ้าน สร้างคฤหาส สร้างกิจการ สร้างบริษัท สร้างโรงงานใหญ่โต แต่ตัดสินใจกระทำเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ลงทุนเพื่อทำสิ่งถูกต้องกับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้อ่านโองการพระเวทอย่างถูกต้อง สวดแบบงูๆปลาๆ ทำพิธีไปแล้วก้ไม่เป็นผลดี ประสบแต่ปัญหา มีแต่อุปสรรคต่างๆนาๆ อาจเป็นเพราะเพราะพวกภูตผีปีศาจและวิญญาณสัมภเวสีมันมาอยู่ด้วย โปรดอย่าลืมว่าการประกอบพิธีเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความเป็นอยู่ ของท่าน ฉะนั้นควรตัดสินใจให้ดีก่อนเลือกผู้ประกอบพิธีให้กับสถานที่ของท่าน จะได้ไม่ต้องเที่ยวหาพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในสรรพวิชชาและพิธีการทางพราหมณ์ไปทำพิธีให้ใหม่อีกครั้ง (เสียค่าใช้จ่ายอีกรอบ) เพราะฉะนั้น “จงพิจารณาให้ดีและรอบคอบก่อนการตัดสินใจเชิญผู้ที่จะไปประกอบพิธีให้ท่านในทุกๆพีธีกรรมเถิด”

ในการตั้งศาลทุกศาล

ตั้งศาลไม่ดี,ตั้งศาลผิดที่,ตั้งศาลไม่ถูกวิธี,ตั้งศาลฤกษ์ไม่ดี,เชิญผู้ไม่รู้ไปทำพิธี,สัมภเวสี,ภูตผีปีศาจเต็มศาล,การงานมีปัญหา,การเงินติดขัด,ครอบครัวไร้ความสุข,โรคทั้งหลายรุมเร้า,ปัญหามากมี,อุปสรรคมากมาย ให้รีบพิจารณาและแก้ไขเสียในการตั้งศาลนั้นหากประกอบพิธีถูกต้องทุกขั้นตอนพิธีกรรมแล้ว ภายหลังจากการตั้งศาล ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะต้องดีขึ้น เช่น การงาน ธุรกิจ การเงิน สุขภาพ ความร่ำรวย ความมั่งมีศรีสุข ลาภ ยศ สิ่งเหล่านี้จะต้องดีขึ้น กิจการจะต้องเติบโตและเจริญรุ่งเรืองขึ้น  หากไม่เป็นดังกล่าว ให้พิจารณารีบแก้ไขเสีย อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะการที่เราตั้งศาลเพราะมีความประสงค์ต้องการให้ท่านมาดูแลเรา หากเป็นอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นอยู่บนศาล เปรียบเสมือนผี สัมภเวสีอันธพาล ที่รังแต่จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเจ้าของสถานที่อยู่เป็นนิจ หาความเจริญรุ่งเรืองมิได้ บนศาลของท่านได้ตั้งองค์พระชัยมงคล องค์ตายาย องค์พระพรหม องค์พระพิฆเนศ และองค์เทพต่างๆฯลฯ แต่มิได้หมายความว่า พระชัยมงคล ตายาย พระพรหม พระพิฆเนศ และเทพนั้นๆ ฯลฯจะลงมาสถิตย์อยู่ในรูปนั้นเสมอไป หากอัญเชิญและเจิมองค์เบิกพระเนตรและพิธีการที่ไม่ถูกวิธี สิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ได้หลังจากการประกอบพิธีตั้งศาลเสร็จแล้วเพียงในระยะเวลาไม่นานนัก โดยท่านสามารถจะรู้ได้โดยตัวท่านเองขอท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ผู้เขียนมีความประสงค์ดีต่อผู้ที่ต้องการประกอบพิธีทั้งหลาย และไม่ได้ยกตนข่มท่านกับบุคคลอื่นทั้งสิ้นแต่อย่างใด และไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชิญพราหมณ์ธวัชชัยเพียงเท่านั้นเพราะพราหมณ์แท้หรือพราหมณ์จริงที่อื่นก็มีอยู่ ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะสมัยนี้ของปลอมมีมากกว่าของจริง


ขอท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ผู้เขียนมีความประสงค์ดีต่อผู้ที่ต้องการประกอบพิธีทั้งหลาย และไม่ได้ยกตนข่มท่านกับบุคคลอื่นทั้งสิ้นแต่อย่างใด และไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชิญพราหมณ์ธวัชชัยเพียงเท่านั้นเพราะพราหมณ์แท้หรือพราหมณ์จริงที่อื่นก็มีอยู่ ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะสมัยนี้ของปลอมมีมากกว่าของจริง

ติดต่อสอบถามพราหมณ์
พราหมณ์ผู้ชำนาญการพิธี รับประกอบพิธีทั่วไทย
พราหมณ์ ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์

โทร 089-589 3139 080-533 5929

LINE : 0805335929 (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)
LINE : 0895893139 (ติดต่อเรื่องพิธีบวงสรวงทั่วไป)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *