การเลือกพราหมณ์หรืออาจารย์ผู้ทำพิธี

การเลือกพราหมณ์หรืออาจารย์ผู้ไปทำพิธีต่า … Continue reading “การเลือกพราหมณ์หรืออาจารย์ผู้ทำพิธี”

เปิดประวัติไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

เมื่อกล่าวถึงความเชื่อและความศรัทธาซึ่งใ … Continue reading “เปิดประวัติไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์”

พิธีพราหมณ์ ประเพณีของไทยแต่โบราณ

ประเพณี คำว่า “ประเพณี” ภาษา … Continue reading “พิธีพราหมณ์ ประเพณีของไทยแต่โบราณ”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีไหว้ครู

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีไหว้ครู เพียงบาง … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีไหว้ครู”

ตัวอย่างพิธีโกนผมไฟ,ทำขวัญเดือน,พิธีมงคลโกนจุก

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,ตัวอย่างพิธีโกนผมไฟ, … Continue reading “ตัวอย่างพิธีโกนผมไฟ,ทำขวัญเดือน,พิธีมงคลโกนจุก”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พ … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธียกเสาเอก ลงเสาเอก ตั้งเสาเอก

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธียกเสาเอก ลงเสาเอ … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธียกเสาเอก ลงเสาเอก ตั้งเสาเอก”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงพลีกรรมตัดต้นไม้ใหญ่

ตัวอย่างพิธีบวงสรวงพลีกรรมตัดต้นไม้ใหญ่ม … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงพลีกรรมตัดต้นไม้ใหญ่”