ระวังผู้ทำพิธีแบบไม่รู้จริงตามหลักการในพิธีทางพราหมณ์

ระวังการประกอบพิธีแบบไ

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงลงเสาเข็ม,พิธีตอกเสาเข็ม

การเตรียมการก่อนพิธีบว

การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน,เปิดไซต์งานก่อสร้าง

 การเตรียมการก่อนพิธีบ